Төсөл хөтөлбөр

  • 2016 онТалх Чихэр ХК-нд 5 сарын хугацаатай Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв.Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд тус компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн салбарын онцлогийг тусгаж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлогын баримт бичиг боловсруулан иж бүрнээр нэвтрүүлэв.
  • 2016 онУлаанбаатар групп: 5 сарын хугацаатай Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв.Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд бүтээгдэхүүний өртгийн төвийг тодорхойлох, санхүүгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх, санхүүгийн албаны ажилчдыг чадавхижуулах зэрэг үйлчилгээ үзүүлэв.
  • 2015 онТаван толгой ТӨХК-нд 4 сарын хугацаатай Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв.Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд тус компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн салбарын онцлогийг тусгаж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлогын баримт бичиг боловсруулан иж бүрнээр нэвтрүүлэв.
  • 2014 онБагануур АЗЗА ТӨХК-нд 5 сарын хугацаатай Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв.Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд тус компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн салбарын онцлогийг тусгаж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлогын баримт бичиг боловсруулан иж бүрнээр нэвтрүүлэв.
  • 2014 онГандирс ХХК-нд 5 сарын хугацаатай Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв.Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд тус компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн салбарын онцлогийг тусгаж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлогын баримт бичиг боловсруулан иж бүрнээр нэвтрүүлэв.
  • 2013 онНүүдэлчин групп-нд 6 сарын хугацаатай Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв.Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд тус компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн салбарын онцлогийг тусгаж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлогын баримт бичиг боловсруулан иж бүрнээр нэвтрүүлэв.
  • 2010 - 2015 онЕвропын Сэргээн Босголтын Банктай хамтран TAMBAS хөтөлбөрийн хүрээнд 20 гаруй компанид Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв. Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд тус компаниудын нягтлан бодох бүртгэлийн салбарын онцлогийг тусгаж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлогын баримт бичиг боловсруулан иж бүрнээр нэвтрүүлэх, Санхүүгийн бодит үр ашгийг тооцоолох, Өртгийн төвийг тодорхойлж системчилэх, Санхүүгийн програм хангамж нэвтрүүлэх, Санхүүгийн албаны ажилчдыг чадавхижуулах зэрэг үйлчилгээ үзүүлэв.