Тэмүүлэл хүү

Иргэний нийгмийн боловсролыг дээшлүүлэх, ирээдүйн татвар төлөгчдийг багаас нь төлөвшүүлэх зорилготой

Ангилал:

Description

“Монголтакс ТМЗ” ХХК, “Онол-Арга” ТББ “Тэмүүлэл хүү” цуврал комикс: Иргэний нийгмийн боловсролыг дээшлүүлэх, ирээдүйн татвар төлөгчдийг багаас нь төлөвшүүлэх зорилготой энгийн үг, хэллэг харилцан яриагаар хүрэх хэлбэрийг сонгосон өсвөр үеийнхнийг зорилго тэмүүлэлдээ хэрхэн хүрэх чиглэлийг өгөх түүндээ хүрэх арга зам нь мэргэжил бөгөөд мэргэжилээ зөв сонгох нь бүхний үндэс суурь юм гэдэг ойлголтыг өгөхөд оршиж байгаа мөн татвартай хэрхэн танилцаж буй талаар агуулсанболөнөөдрийн өсвөр үеийнхэн өөрсдөө татвар төлөгч болж татварын тодорхой хувь хэмжээ түүнийг хэрхэн тооцдог талаар ойлгуулж таниулахдаа зөвхөн өсвөр үеийнхэнд зориулахаас гадна оюутан сурагчид, бизнес эрхлэгч, албан хаагч, эрдэмтэн, судлаач хэн бүхэнд зориулан бүтээсэн.