Хөтөч – цуврал

ТЕГ, “Онол-Арга” ТББ Татвар төлөгчдөд зориулсан “Хөтөч” цуврал: Татвар төлөгчдийн татварын талаарх нийгмийн сэтгэлзүйг төлөвшүүлэх, боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор татвар төлөгчдөдз ориулсан хөтөч-1,2,3,4,5 цуврал гарын авлагыг гаргасан.

Ангилал:

Description

Татварын хуулийн шинэчлэлтийг сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд татвар төлөгчдөд зориулсан хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн гарын авлагыг уг сэдвээр судалгаа, шинжилгээ хийж байгаа судлаач, оюутан сурагч, шийдвэр гаргах түвшний хийгээд тухайн чиглэлийг сонирхсон хэн ч ашиглах боломжтой бөгөөд хувь хүний орлогын албан татварыг ногдуулах, уг татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдох харилцааны хүрээнд өөрт хэрэгтэй мэдлэгийг олж авахаас гадна бид татвар төлөгчдөд энгийн ойлгомжтой байдлаар хамгийн гол нь хүний харааны ой тогтоолтыг ашиглах замаар энэхүү гарын авлагыг эрхлэн гаргасан болно.