МЭДЭЭЛЭЛ

04 04

10 ГАРУЙ ЖИЛИЙН ДАРААХ ТАТВАРЫН ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

Манай улс 1992 онд анхны татварын үндсэн хуулиа баталсны дараа 2006 онд шинэчлэл хийсэн. Түүнээс хойш 10 гаруй жил багц хуулийн шинэчлэл хийгдээгүй юм. Одоо хэрэгжиж буй Татварын ерөнхий хууль есөн бүлэг 76 зүйлтэй. Харин шинэ төсөлд 14 бүлэг 83 зүйлтэй байхаар тусгасан байна. Шинэчлэлээр Татварын ерөнхий хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, […]

19 03

Мөнгөн хөрөнгийг хэрхэн зөв удирдах вэ?

Мөнгөн хөрөнгө өөрийн гэсэн онцгой шинж чанартай хөрөнгө. Хөрвөх чадвар хамгийн сайн тул мөнгөн хөрөнгөнд тавих хяналт маш чухал. Мөнгөн урсгалыг хянах янз бүрийн аргууд байдаг. Тус аргууд нь мөнгөн хөрөнгийг зохицуулах процессыг хурдасгах төдийгүй үндсэн үйл ажиллагаанд шаардагдах мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг бууруулахад илүү анхаарал хандуулдаг.

09 03

Бизнесээ хэрхэн оновчтой удирдах вэ?

Өнөөдөр байгаа бодит түвшингөө Ирээдүйд бий болох зорилтот түвшиндээ хүргэх, өнгөрсөн үеийн алдаа дутагдалаа харьцуулж хэрхэн зөв зүйтэй хэмжих вэ гэдэг нь байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн тулгамдсан асуудал байсаар байна. Санхүүгийн оновчтой удирдлага нь танд бизнесийн зорилгоо судалж, түүнийг сайжруулах үр дүнтэй төлөвлөлт хийхэд тусалж чадна.

29 01

ХХОАТ-ын шатлалыг зогсоолоо.

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх “Эцэст нь хэлэхэд ОУВС ирж хэд хоног ажиллалаа. ХХОАТ бухимдал үүсгээд байсан. Буцаад хуучин хэлбэр рүүгээ орох шийдэлд хүрсэн.  ХХОАТ:  ХХОАТ-ын 4 шатлалыг зогсоож, 1 шатлалтай болголоо. Хуучнаараа үлдэж байна гэж ойлгож болно. 1 сард төлсөн татварыг буцааж олгоно”. Тэтгэврийн нас ч гэсэн буцаад хуучин хэлбэртээ орохыг ахмадууд өөрсдөө сонгох боломжтой боллоо.  Тэтгэвэр: эрэгтэй 60, эмэгтэй 55 […]

11 01

САНХҮҮГИЙН АНХАН ШАТНЫ МАЯГТУУД ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 5-ний өдрийн 347 тоот  “Маягт, заавар батлах тухай” тушаалаар Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэгдэх хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг мөн тус өдрийн 348 тоот “Маягт, аргачлал батлах тухай” тушаалаар “Аж ахуй нэгж, байгууллагад нийтлаг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал”-ыг шинэчлэн баталлаа.