МЭДЭЭЛЭЛ

“Японы татварын мэргэжлийн тогтолцоо” семинар боллоо

Японы Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодогчдын Нийгэмлэгийн Нэгдсэн Холбоо, Монголын Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодогчдын Нийгэмлэгийн хамтарсан семинар Токио хотноо 2013 оны 3-р сарын 19-21-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг семинараар Японы татварын мэргэжлийн тогтолцоо: Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодогч (ТИНБ)гэж хэн бэ?, ТИНБ-ийн үүрэг хариуцлага, түүнд тавигдах шаардлага, ТИНБ-ийн эрх олгох сургалт, Нэгдсэн Холбооны бодлого, үйлчилгээ, олон […]