Category: Нягтлан бодох бүртгэл

19 03

Мөнгөн хөрөнгийг хэрхэн зөв удирдах вэ?

Мөнгөн хөрөнгө өөрийн гэсэн онцгой шинж чанартай хөрөнгө. Хөрвөх чадвар хамгийн сайн тул мөнгөн хөрөнгөнд тавих хяналт маш чухал. Мөнгөн урсгалыг хянах янз бүрийн аргууд байдаг. Тус аргууд нь мөнгөн хөрөнгийг зохицуулах процессыг хурдасгах төдийгүй үндсэн үйл ажиллагаанд шаардагдах мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг бууруулахад илүү анхаарал хандуулдаг.

24 11

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг үйлчилгээний үндсэн 3 давуу тал

Англи хэлнээ outside resourcing /outsourcing/ хэмээн буулгагддаг Аутсорсинг үйлчилгээ нь аливаа бизнесийн байгууллагын ямар нэгэн үйлчилгээг дангаараа хариуцан гүйцэтгэж буй үйл явцыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, жижиг дунд компаниуд өөрийн үйл ажиллагааны зарим хэсгийг богино хугацаанд хамгийн сайн хийж чадах мэргэжлийн багт шилжүүлэх үйл явцыг аутсорсинг гэнэ.Бизнесийн үйл ажиллагаа эрчимтэй хөгжиж, хүмүүсийн амьдралын хэв маяг хурдтай, завгүй болж өөрчлөгдөж […]

17 11

Яагаад үр ашигтай удирдлага чухал вэ?

Хүний хэрэгцээ хязгааргүй атал нөөц баялаг хязгаарлагдмал байдаг. Тиймээс хязгааргүй хэрэгцээг хангахын тулд хязгаарлагдмал нөөц баялагаа үр ашигтай удирдаж зохицуулах шаардлага зайлшгүй гардаг. Тухайлбал: Ашигтай ажиллаж байгаа компани дампуурч болно. Хэдийгээр тайлан бүртгэл дээр ашигтай харагдаж байвч түүхий эд материалаа худалдан авч чадахгүй эсвэл цалингаа тавих боломжгүй болсон компаниуд олон байдаг. Ийм компаниуд ихэнхдээ цуглуулж […]

14 11

Таны бизнесийн хэл юу вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл нь аливаа байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж хэр ашигтай бизнес болох, хөрөнгө оруулалт хийвэл эрсдэлтэй эсэх, ирээдүйтэй бизнес мөн эсэхэд дүгнэлт гаргахад гол хэрэгсэл болдог тул “Бизнесийн хэл” хэмээн үздэг. Өнөөдөр манай ихэнх бизнес эрхлэгчид хөрөнгө оруулалт, зээл авахад хүндрэлтэй, хэцүү байна гэж гомдоллодог боловч чухам яагаад гэдэгт дүн шинжилгээ хийдэггүй. Бизнес […]

15 09

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг үйлчилгээний 3 давуу тал

Англи хэлнээ outside resourcing /outsourcing/ хэмээн буулгагддаг Аутсорсинг үйлчилгээ нь аливаа бизнесийн байгууллагын ямар нэгэн үйлчилгээг дангаараа хариуцан гүйцэтгэж буй үйл явцыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, жижиг дунд компаниуд өөрийн үйл ажиллагааны зарим хэсгийг богино хугацаанд хамгийн сайн хийж чадах мэргэжлийн багт шилжүүлдэг. Бизнесийн үйл ажиллагаа эрчимтэй хөгжиж, хүмүүсийн амьдралын хэв маяг хурдтай, завгүй болж өөрчлөгдөж […]