Category: Нягтлан бодох бүртгэл

05 09

Жижиг бизнесүүд ашиггүй ажилладаг 5 шалтгаан

Бизнесүүд ялангуяа жижиг, дунд бизнесүүд урт хугацаанд тогтвортой ажиллах гол үндэс бол ашигт ажиллагаа мөн. Гэтэл ашиггүй ажилладаг компаниуд цөөнгүй, жилээс жилд олноороо үйл ажиллагаагаа зогсоодог, дампуурдаг нь Монголд төдийгүй дэлхий даяар түгээмэл үзэгдэл. Ашиггүй ажиллаж буй учир шалтгаануудыг олж тогтоох ашигт ажиллагаагаа сайжруулах арга замуудыг зөв тодорхойлох үндэс суурь нь болно. Ингээд хамгийн түгээмэл […]

01 09

Таны бизнесийн хэл юу вэ?

Нягтлан бодох бүртгэлийг “Бизнесийн хэл” гэж Уоррен Баффетт хэлсэн байдаг. Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан, шинжилгээгээр: Уг бизнес хэр ашигтай ажиллаж буй, Хийсэн хөрөнгө оруулалт үр өгөөжтэй байгаа эсэх, Хөрөнгө оруулалт хийвэл эрсдэлтэй эсэх, Ирээдүйд хэр амжилттай явах зэрэг олон чухал дүгнэлтүүд хийдэг, бизнесийн стратегийн болон өдөр тутмын шийдвэрүүдийг оновчтой гаргах боломжийг олгодог. Өөрөөр […]

15 06

Нягтлан бодогч хүн эзэмших хэрэгтэй 5 шинж чанар

Бид өмнөх нийтлэлдээ нягтлан бодогч нь хариуцлага өндөр, байгууллага, ажилчдынхаа итгэлийг хүлээдэг харилцааны сайн менежер байхыг шаардсан мэргэжил болохыг өгүүлсэн билээ. Харин энэ удаад нягтлан бодогчийн заавал эзэмшсэн байх шинж чанаруудаас танилцуулъя. 1. Сайн нягтлан мэргэжилдээ хайртай байдаг Өөрийн мэргэжлийнхээ үнэ цэнийг мэдэрч мэргэжилдээ хайртай байх шинж нь хийж буй ажил үүргийнхээ үр өгөөж, ач […]

15 06

Нягтлан бодогчийн мэргэжлийн үнэ цэнэ

Нягтлан бодох бүртгэл нь аливаа мэдээлэл хэрэглэгчдийг санхүүгийн шийдвэр гаргахад нь шаардлагатай тоон мэдээллийг боловсруулдаг шинжлэх ухаан юм. Мэдээлэл хэрэглэгчдийг дотор нь гадаад буюу төрийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчид, дотоод буюу компанийн удирдлага, хувьцаа эзэмшигчид гэж 2 ангилна. Монгол улсын хувьд нийт аж ахуйн нэгжийн 95% нь зөвхөн гадаад мэдээлэл хэрэглэгчдийг санхүүгийн мэдээллээр хангах зорилгоор бүртгэлээ хөтөлж байна. Зөвхөн гадаад мэдээлэл […]

15 06

Анхан шатны баримтын бүрдэл гэж юу вэ?

Анхан шатны баримт гэж ажил гүйлгээ гарсныг нотолж бичгээр бүрдүүлсэн болон бусад нотолгоог хэлдэг. Анхан шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болдог. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шат дамжлага, аж ахуйн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан хөрөнгө, эх үүсвэрийн хөдлөл, өөрчлөлт бүрийг анхан […]