Category: Нягтлан бодох бүртгэл

15 06

Санхүүгийн тайлан буруу гаргаснаар ямар эрсдэлд орох вэ?

Компанийн удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнд орох нягтлан бодогчийн ажил үүрэгт тухайн аж ахуйн нэгж, албан байгууллагын нөөцийн удирдлага, төлөвлөлт, хөдөлгөөн, үйл ажиллагаа, түүний үр дүнгийн мэдээллийг бүртгэх, тайлагнах ажил багтана. Санхүүгийн тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргах үүрэг, хариуцлагыг аж ахуйн нэгжийн удирдлага хүлээдэг. Практикт олон компанийн санхүүгийн тайлагналын мэдээлэл нь алдаатай, стандарт бус илэрхийлэгддэг. Үүнээс […]