САНХҮҮГИЙН АНХАН ШАТНЫ МАЯГТУУД ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

11 01

САНХҮҮГИЙН АНХАН ШАТНЫ МАЯГТУУД ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 5-ний өдрийн 347 тоот  “Маягт, заавар батлах тухай” тушаалаар Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэгдэх хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг мөн тус өдрийн 348 тоот “Маягт, аргачлал батлах тухай” тушаалаар “Аж ахуй нэгж, байгууллагад нийтлаг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал”-ыг шинэчлэн баталлаа.

Доорх холбоосоор татаж авна уу.

татах-347  |  татах-348

Сэтгэгдэл