Татварын Ерөнхий газраас зохион байгуулсан “ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ”-д тэргүүн байр эзэллээ

26 10

Татварын Ерөнхий газраас зохион байгуулсан “ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ”-д тэргүүн байр эзэллээ

“Монгол Улсын олон улсын татварын тогтолцоо” болон “Татварын албаны үйл ажиллагаанд татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ дэмжлэг үзүүлэх” чиглэлээр тулгамдаж буй асуудлыг олон, практик хослуулан оновчтой судалж, шинэчлэлийн бодлогыг тодорхойлох зорилго бүхий Татварын Ерөнхий газраас зохион байгуулсан Онол, Практикийн бага хуралд Х.Тунгалагмаа ахлагчтай Монголтакс ТМЗ ХХК-ний хамт олон “Монгол Улс дахь татвар төлөх хандлагыг сайжруулах арга зам” сэдэвт эрдмийн бүтээлээр тэргүүн байр эзэллээ.

 

Сэтгэгдэл