ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ТУХАЙ

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ТУХАЙ

 

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ-2018. ВИДЕО №15: Иргэд, бид ХХОАТ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг юунаас, хэр хэмжээтэй эдлэх эрхтэй? Цалингийн орлогооос хамааран татварын хувь хэмжээ хэрхэн хэлбэлздэг болох? Татварын талаар зөвлөгөө хаанаас авч болох зэрэг мэдээллийг тайлбар зүүлтийн хамтаар хүргэе.

Эх сурвалж: www.mta.mn

Сэтгэгдэл