НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭШСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • ХЭРЭГЖИЛТ - ТАЙЛАН ГАРГАХНББ-ын иж бүрэн хөтлөлт
  Санхүүгийн тайлан гаргах
  Цалин түүнтэй холбоотой тайлан гаргах
 • ХЯНАЛТ - УДИРДЛАГЫГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХХяналтын систем боловсруулж өгөх Дотоод хяналт
  Өртгийн бүртгэл
  Удирдлагын бүртгэл
 • ЗӨВЛӨГӨӨ - НББ-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХНББ-ийн бодлогын бичиг баримт боловсруулах, нутагшуулах
  НББ-ийн зохион байгуулалт хийх, хэрэгжүүлэх горим боловсруулах
 • ПРОГРАМ - СОНГОЛТОД ТУСЛАХСургалт явуулах
  Нэвтрүүлэлт хийх
  Зөвлөгөө өгөх

Бид та бүхэнд нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэшсэн үйлчилгээний хүрээнд дараах үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

“Монголтакс ТМЗ” ХХК эрхэм тантай мэндчилж байна. Манай байгууллага нь Улаанбаатар хот болон орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг татварын мэргэшсэн зөвлөгөө, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг Монголын тэргүүлэгч компани юм.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭШСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ