САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ АРГА ЗҮЙН ТУСЛАМЖ

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ

presentation

Онолын мэдлэгээ практик дадлагаар баталгаажуулна

bar-chart

Бодит компаний жишээн дээр анхан шатны иж бүрэн хөтлөлт хийж гүйцэтгэнэ

tax

Татвар санхүүгийн тайлан гаргах, лист томилолт бодох зэрэг практик ур чадварыг олгоно

analytics (1)

Интерактив Би Ай компанийн Daimond 5.0 програм дээр ажиллаж сурна

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

 ✓ Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт

  • Мэргэжлийн ёс зүйн хандлага
  • Дансны нэгдсэн төлөвлөгөө
  • Ерөнхий журналын бичилт

✓  Балансын үндсэн элемент

  • Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
  • Дансны авлага ба өр төлбөр
  • Бараа материал
  • Үндсэн хөрөнгө

✓ Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан
✓ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суутган төлөгчийн тайлан
✓ Цалин хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан
✓ ААНОАТ-ын тайлан
✓ Санхүүгийн тайлан, түүний уялдаа холбоо

СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

18985285_1335278699859502_1636368884_n

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ АРГА ЗҮЙН ТУСЛАМЖ СУРГАЛТ ТӨГСӨГЧИД

ХЭЗЭЭ, ХААНА, ҮНЭ?

ХЭЗЭЭ?

2017 оны 6.28-7.02 өдрийн 9:00-18:00 цагуудад

ХААНА?

Монгол такс 208 танхим (хуучин Анод, Имартын хойно)

ҮНЭ?

Үнэ: ₮. Эрт бүртгүүлбэл хөнгөлөлттэй.

ХӨНГӨЛӨЛТ:

6-р сарын 27 өдрийг дуустал 20%-ийн онцгой хөнгөлөлт

СУРГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛЭХ

Тун удахгүй………..,

СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга татах

Download .PDF
Download .DOC