ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • ТӨЛӨВЛӨЛТ - ТАТВАРЫН АЧААЛЛЫГ БАГАСГАХХөрөнгө оруулалт буцаан гаргах
  Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх
  Үр ашигтай бүтэцчилэл
 • ТӨЛӨӨЛӨЛ - ХУУЛЬ ЁСНЫ ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХХяналт шалгалт
  Маргаан таслах зөвлөл
  Захиргааны хэргийн шүүх
 • ХЭРЭГЖИЛТ - ТАТВАРАА ЗӨВ ТОДОРХОЙЛОХТатварын тайлан бэлтгэн тушаах
  НӨАТ-ын буцаан олголт
  Алдагдалыг ирээдүйд шилжүүлэх
 • ХЯНАЛТ - ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХҮзлэг хийх
  Зөрчил илрүүлэх
  Зөвлөгөө өгөх

Бид та бүхэнд татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дараах үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

“Монголтакс ТМЗ” ХХК эрхэм тантай мэндчилж байна. Манай байгууллага нь Улаанбаатар хот болон орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг татварын мэргэшсэн зөвлөгөө, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг Монголын тэргүүлэгч компани юм.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ