“ Монголтакс ТМЗ ” ХХК  “4дүгээр эмнэлэг”- тэй хамтран бүх ажилчдаа эрүүл мэндийн урьдчилсан багц шинжилгээнд хамрууллаа

“ Эрүүл мэнд бол Эрхэм баялаг ” Байгууллагын эрхэм баялаг бол ажилчид юм. Завгүй амьдралын хэмнэл, ажлын ачааллаас болж тэр бүрчлэн эрүүл мэнддээ анхаарал хандуулж чаддаггүй байдал нь бидний эрүүл мэндэд эрсдэл учруулдаг.“ Монголтакс ТМЗ ” ХХК нь ажилчдынхаа аз жаргал, аюулгүй тайван амьдралын төлөө “ 4дүгээр эмнэлэг ”-н хамт олонтой хамтран бүх ажилчдаа эрүүл мэндийн урьдчилсан багц шинжилгээнд хамрууллаа. Шинжилгээний хариун дээр тулгуурлан эмч нар маань бүх ажилчдад тус бүрчлэн зөвлөгөө өгсөн нь илүү их үр өгөөжтэй ажил боллоо.

Эрүүл биед саруул ухаан оршино.