card

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

Татвар төлөгчдийг татварын зөвлөгөө мэдээллээр хангах, тэдгээрийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах

Онцлох TAX үйлчилгээ

Татварын аудит үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийн санамсаргүй алдаанаас болж ирээдүйд их хэмжээний эрсдэл үүсэх учир татварын хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйлдлийг урьдчилан (татварын албаны хяналт шалгалт орохоос өмнө) илрүүлэх, зөрчилтэй үйлдлийг таслан зогсоох, эрсдлээс  урьдчилан сэргийлэх зорилготой.

Үйлчилгээний үе шат:

  • Харилцагчийн хүсэлтээр өмнөх хугацааны анхан шатны баримт, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтөд үзлэг хийх
  • Татварын хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйлдлийг илрүүлэх
  • Холбогдох залруулах зөвлөгөө зөвлөмж өгөх

 

Үнийн санал