МҮХАҮТ-ын Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай аймгууд дах салбаруудын бүх гишүүдийн хурал 2022

МҮХАҮТанхимын Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай аймгууд дах салбар танхимын бүх гишүүдийн хурал 9 дүгээр сарын 9,12,14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Тус хуралд гишүүн хамтын ажлын хүрээнд “МОНГОЛТАКС ТМЗ” ХХК-ны үүсгэн байгуулагч Х.ТУНГАЛАГМАА бизнес эрхлэгч нарт “Татварын хуулийн хэрэгжилт”-ийн талаар сургалт орж байна.