card
Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Бодлогын Баримт Бичиг хийлгэх нь зардал биш хөрөнгө оруулалт

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Бодлогын Баримт Бичиг хийлгэх нь зардал биш хөрөнгө оруулалт

  Бизнес эрхлэгч нар нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг бүтээгдэхүүний зорилго, хэрэгцээ шаардлагыг тэр бүр бүрэн дүүрэн ойлгоогүй байдаг. Тус бүтээгдэхүүний ач холбогдол давуу талыг бүрэн дүүрэн ойлгож нутагшуулан ашиглаагүйн үүднээс тус бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлттэй холбоотой гарсан мөнгөн дүнг хөрөнгө оруулалт бус зардал гэж үзэх хандлага ажиглагддаг.

Дэлгэрэнгүй
МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ – МОНГОЛТАКС ТМЗ ХХК хамтран ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ-2021 Олимпиадыг амжилттай зохион байгууллаа.

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ – МОНГОЛТАКС ТМЗ ХХК хамтран ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ-2021 Олимпиадыг амжилттай зохион байгууллаа.

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ – МОНГОЛТАКС ТМЗ ХХК хамтран ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ-2021 Олимпиадыг амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг үйлчилгээний үндсэн 3 давуу тал

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг үйлчилгээний үндсэн 3 давуу тал

Англи хэлнээ outside resourcing /outsourcing/ хэмээн буулгагддаг Аутсорсинг үйлчилгээ нь аливаа бизнесийн байгууллагын ямар нэгэн үйлчилгээг дангаараа хариуцан гүйцэтгэж буй үйл явцыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, жижиг дунд компаниуд өөрийн үйл ажиллагааны зарим хэсгийг богино хугацаанд хамгийн сайн хийж чадах мэргэжлийн багт шилжүүлэх үйл явцыг аутсорсинг гэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Жижиг бизнесүүд ашиггүй ажилладаг 5 шалтгаан

Жижиг бизнесүүд ашиггүй ажилладаг 5 шалтгаан

Бизнесүүд ялангуяа жижиг, дунд бизнесүүд урт хугацаанд тогтвортой ажиллах гол үндэс бол ашигт ажиллагаа мөн. Гэтэл ашиггүй ажилладаг компаниуд цөөнгүй, жилээс жилд олноороо үйл ажиллагаагаа зогсоодог, дампуурдаг нь Монголд төдийгүй дэлхий даяар түгээмэл үзэгдэл.

Дэлгэрэнгүй